Miljöhistoria över gränser

Miljöhistoria över gränser

Red. Fredrik Björk, Per Eliasson och Bo Fritzbøger

---- Officiellt boksläpp fredag 24/11 klockan 14.00, Malmö högskolas biliotek (Orkanen), Nordenskiöldsgatan 10 ----


Texterna i Miljöhistoria över gränser kan beskrivas som gränsöverskridande ur flera aspekter. De tio bidragen till antologin är skrivna av forskare verksamma i såväl Danmark, Norge som Sverige, men också med variation i sin vetenskapliga ämnesbakgrund. Det som sammanför texterna är ett historiskt perspektiv på människors relationer till miljön –från flottare i norra Sverige till mayafolken på Yucatán, från klimatfrågans utveckling i svenska tidskrifter till naturens roll i historieläromedlen.

Boken vänder sig till alla med intresse för miljöhistoria, men kan också med fördel användas i kurser på universitet och högskolor.

Redaktörer för antologin är Fredrik Björk och Per Eliasson, Malmö högskola samt Bo Fritzbøger, Köpenhamns universitet

Antologin är utgiven i Malmö högskolas skriftserie Skrifter med historiska perspektiv. Den kan fritt laddas ner från denna hemsida eller beställas från Holmbergs mot ersättning enligt prislista.

För mer info kontakta fredrik.bjork@lut.mah.se


Skrifter med historiska perspektiv, volym 3
Malmö högskola, 2006
LAYOUT OCH FORM: Fredrik Björk
TRYCK: Holmbergs, Malmö 2006
ISBN 91-7104-037-4
ISSN 1652-2761

BESTÄLLNINGSADRESS:
Holmbergs i Malmö AB
Box 25
20120 Malmö
www.holmbergs.com